English   Deutsch
A település
Községháza
Élethelyzetek,
ügyleírások
Online Újság
Intézmények
Társadalmi szervezetek
Hirdetőtábla
Kultúra / szórakozás
Szolgáltatások
Internetes
Önkormányzati
Jogtár Rendszer
Külső tartalom

Felhasználó:
Jelszó:

 Következő képviselő-testületi ülés időpontja:

2020. február 13.--------------------------------

HIVATALOS HIRDETMÉNYEK


  --------------------------------


VÁLASZTÁSOK 

2019


--------------------------------

HATÁLYOS RENDELETEK 

a "Hirdetőtábla - Aktuális rendeletek" menüpontjában és a Nemzeti Jogszabálytárban

--------------------------------
Elektronikus ügyintézés indítása itt vagy a fenti képre kattintva

Felhasználói útmutató elektronikus ügyintézésheze-Papír szolgáltatás indítása itt vagy a fenti képre kattintva

e-Papír Felhasználói Kézikönyv
A Pétfürdői Polgármesteri Hivatal

Másolatkészítési szabályzata

letölthető itt  vagy a fenti képre kattinva
---------------------------------


---------------------------------


Filmforgatási célú közterület használat díjai


---------------------------------

PÉTFÜRDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

a Facebookon


 

 

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

A lakossági tájékoztató kiadvány letölthető itt

---------------------

 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

III. Gazdálkodási adatok  


Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve 


--------------------------

A nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések közététele: 

 

2019. évi     2018. évi     

2017. évi     2016. évi     

2015. évi      2014. évi       

---------------------------------


Nyilvántartások

Kereskedők  és működő üzletek nyilvántartása

Szálláshelyek nyilvántartása  

Telephelyek nyilvántartása

(Letölthető nyomtatványok a 'Községháza/Nyomtatványok' menűpont alatt.)

  

---------------------------------

Közérdekű adatigénylés


TÁJÉKOZTATÓ a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap

kitölthető word formátumban  

 ---------------------------------

Pétkomm Kft.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Melléklete


----------------------------------

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja


----------------------------------

 


 


Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése

PROJEKT INFORMÁCIÓK 


 
Kezdőlapnak választElküldöm ezt az oldal egy barátomnakHozzáadás a kedvencekhezOldaltérképImpresszum 2020. január 28. 14:16 Károly, Karola  

HIVATALOS HIRDETMÉNYEK ÉS AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK 

F E L H Í V Á S

tanulmányi ösztöndíj pályázatra

 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben megalkotta a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.), melynek értelmében pályázati úton természetbeni és pénzbeli ösztöndíjat lehet elnyerni.

 

Az Ör. 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján átruházott hatáskörben a pályázat kiírására a jegyző jogosult, melyet az alábbiakban teszek közzé:

 

A rendelet értelmében a 2019/2020. tanév II. félévében pályázni lehet pénzbeli támogatásként nyújtott ösztöndíjra az alábbiak szerint:

          

  A pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjra a 2019/2020. tanév II. félévében pályázhat az a tanuló, aki

 

a)    középiskolai oktatás (továbbiakban: középfokú oktatás) keretében nappali tagozaton,

b)    2019. évben érettségit szerzett és iskolai rendszerű szakképzésben megvalósuló, állam által elismert technikusi szakképesítés (továbbiakban: technikus szakképesítés) megszerzése érdekében nappali tagozaton,

c)    2019. évben érettségit szerzett és iskolai rendszerű szakmai képzés (továbbiakban: szakképzés) keretein belül megvalósuló, állam által elismert szakképesítés megszerzése érdekében nappali tagozaton, (OKJ-s képzések)

d)    2019. évben érettségit szerzett és felsőoktatási intézmény szervezésében nappali tagozaton felsőoktatási szakképzésben (továbbiakban: felsőoktatási szakképzés)

            tanulmányokat folytat.

  

A pályázat benyújtásának egyéb feltételeiről a rendeletből tájékozódhatnak.

  

A pályázatok benyújtásának határideje:

1.)  Pénzbeli támogatás            2020. február 15.

A pályázat beadási határidejének elmulasztása jogvesztő!

 

A rendeletet a Polgármesteri Hivatal, a Közösségi Ház és Könyvtár hirdető tábláján, valamint Pétfürdő honlapján, a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Facebook oldalán olvashatják el.

Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal 13. számú irodájában, telefonon: 88/588-920/110-es melléken, Fülöp Ildikó ügyintézőnél lehet.

A pályázati adatlap letölthető Pétfürdő honlapjáról, vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 13. számú irodájában.

 

Pétfürdő, 2020. január 15. 

                                                                                              Szabóné Czifra Melinda

   jegyző megbízásából

 

Terbéné Szabolcsi Györgyi

  hatósági csoportvezető

 

Közvetlen link a rendelethez:

http://www.petfurdo.hu/text/doc/text21028616121071/Hatalyositott_rendeletek/Tamogatasok/2_2015_II_25_tanulmanyi_osztondij_2019_01_26.pdf

 

Közvetlen link a pályázati adatlaphoz:

http://www.petfurdo.hu/text/doc/text21028616121071/Hatalyositott_rendeletek/Tamogatasok/tanulmanyi_osztondij_palyazati_adatlap__2019_januar_26-tol.docx

 

---------------------------------------------------------------------------------------


H i r d e t m é n y

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a OPAL Szolgáltató Zrt. Pétfürdő telephelyére (8105 Pétfürdő, Cseri u. 21.) vonatkozó felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági elemzésének védendő adatokat nem tartalmazó változatát 2019. december 4-én megkapta. A biztonsági jelentéssel kapcsolatos dokumentáció a veszélyes tevékenység folytatására és végzésére, valamit a katasztrófavédelmi engedély megadására vonatkozik.

A fenti hirdetményt Pétfürdő Nagyközségben 2019. év december hó 10. napján – a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet 21. § alapján– közzéteszem. 

A biztonsági elemzésbe helyben a Polgármesteri Hivatal (Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) 6. számú irodájában lehet betekinteni ügyfélfogadási időben

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő 9:30 – 11:30 és 12:30 – 16:15

Szerda 8:00 – 11:30 és 12:30 – 16:15

Péntek 8:00 – 12:00

 

A biztonsági jelentés megtekinthető itt.

Az OPAL Szolgáltató Zrt. lakossági tájékoztatója megtekinthető itt.

 

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a közléstől számított 21 napon belül (2019. december 31. 12 óráig) a biztonsági elemzés tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél (Pétfürdő, Berhidai u. 6/C).

 

Pétfürdő, 2019. december 10.

 

Tisztelettel:

 

Szabóné Czifra Melinda sk.

                                                                                                            jegyző


---------------------------------------------------------------------------------------


FELHÍVÁS


A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása alapján a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016.(VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv a 2020. évi  társasházi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.


Ennek értelmében Pétfürdő településen a kéményseprési tevékenység ellátására

 

2020. március 2-március 30.

 

közötti időszakban kerül sor.

 

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ szervezetük lakossági honlapján: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon elérhető.


Polgármesteri Hivatal


---------------------------------------------------------------------------------------H i r d e t m é n y


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 21-i ülésén megtárgyalta és elbírálta a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatokat.

 

23 pályázat érkezett az "A" típusú pályázati kiírásra,

A "B" típusú pályázati kiírásra nem érkezett pályázat.


A Képviselő-testület a 304/2019.(IX.26.) számú határozatában elfogadott szempontok figyelembevételével az 376/2019.(XI.21.) számú határozatában döntött a támogatásról, mely alapján:

 

"A" típusú pályázat esetén 10 hónapon keresztül:

20.000,- Ft/hó támogatásban részesített   5 főt,

17.000,- Ft/hó támogatásban részesített   9  főt,

13.000,- Ft/hó támogatásban részesített   3 főt,

  9.500,- Ft/hó támogatásban részesített   6 főt.


A 2020. évi költségvetésben az önkormányzati támogatás összege a támogatási időszak 10 hónapja alatt mindösszesen 3.490.000- Ft.


P é t f ü r d ő, 2019. december 4.

 

Horváth Éva

polgármester


 ---------------------------------------------------------------------------------------


M E G H Í V Ó 


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Pétfürdő nagyközség településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról és módosításáról


LAKOSSÁGI FÓRUM -ot tart,


melyre a település közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlannal rendelkezni jogosult természetes személyeket és a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partneri egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelet szerint érintett további partnereket meghívja.

A lakossági fórum időpontja: 2019. november 27-én (szerdán) 17.00 óra.

A lakossági fórum helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár emeleti tanácsterme

                                              (8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.)


Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül, azaz 2019. december 5-én 16.00 óráig történő beérkezéssel papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.


Benyújtás módja

postán:         Pétfürdő nagyközség Polgármester, 8105 Pétfürdő, Berhidai üt 6/C.

e-mailben:   petionkormanyzat@upcmail.hu

személyesen: Pétfürdő Polgármesteri Hivatal (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. 5-7. iroda) 

                 

Pétfürdő településrendezési eszközei felülvizsgálatának véleményezési dokumentációja:  

1. Tervezők, tartalom és bevezető

2. Alátámasztó munkarészek

3. Települesszerkezeti Terv

4. Helyi Építési Szabályzat (szabályozási tervlapokkal)

5. Örökségvédelmi hatásvizsgálat

6. Régészet

7. Mellékletek---------------------------------------------------------------------------------------T á j é k o z t a t á s

 

A "VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. novembertől a házhoz menő szelektív hulladékszállítás minden hónap utolsó szerdája helyett, csütörtök napra változik.

Oka: A megváltoztatott munkaszervezés miatt emeltebb szintű szolgáltatást tudunk nyújtani, ezáltal a panaszok száma csökkenthető.

 

Polgármesteri Hivatal---------------------------------------------------------------------------------------FELHÍVÁS

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2020. évre is meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázat két részből áll:

 

Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 

A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázati rendje :

A pályázatkezelő elektronikus pályázati rendszert működtet 2013. évtől az ösztöndíjrendszer pályáztatására, mely elérhető a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ oldalon. Ezen az oldalon találhatók meg a pályázatokkal kapcsolatos lényeges információk, illetve az alábbi linken regisztrációt követően érhető el a pályázati űrlap: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx, melyet kitöltés után kinyomtatva a szükséges mellékletekkel 2019. november 5-ig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal 2. számú irodájába.

 

Pályázattal kapcsolatos szóbeli információ a Polgármesteri Hivatal 2. számú irodájában, és a 88/588-920 telefonszámon kérhető Fehér Roland ügyintézőtől.


 

A részletes pályázati kiírások:

"A" típusú pályázati adatlap 2020

"B" típusú pályázati adatlap 2020

 


---------------------------------------------------------------------------------------


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

 

Pétfürdői Gondozási Központ

intézményvezető igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. január 1-től 2024. december 31-ig szól.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.


A részletes pályázati felhívás letölthető itt vagy a kozigallas.gov.hu oldalról az alábbi linken:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zj7j6eavb1

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F E L H Í V Á S

tanulmányi ösztöndíj pályázatra

 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben megalkotta a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.), melynek értelmében pályázati úton természetbeni és pénzbeli ösztöndíjat lehet elnyerni.

 

Az Ör. 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján átruházott hatáskörben a pályázat kiírására a jegyző jogosult, melyet az alábbiakban teszek közzé:

 

A rendelet értelmében a 2019/2020. tanév I. félévében pályázni lehet természetbeni juttatásként nyújtott tablet illetve laptop, valamint pénzbeli támogatásként nyújtott ösztöndíjra az alábbiak szerint:


1.) Tablet természetbeni juttatásként nyújtott ösztöndíjra a 2019. év szeptemberében a középfokú oktatás I. félévét megkezdő diákok pályázhatnak.

2.)Laptop természetbeni juttatásként nyújtott ösztöndíjra a sikeres felvételit követően felsőfokú tanulmányaikat a 2019/2020. tanév I. félévében megkezdő

a)    2019. évben érettségit szerző,

b)    2019. évben technikusi szakképesítést, felsőoktatási szakképzés keretében megszerzett szakképesítést, valamint szakképzés keretében megszerzett szakképesítést szerző

           hallgatók pályázhatnak.


3.)   A pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjra a 2019/2020. tanév I. félévében pályázhat az a tanuló, aki

 

a)    középiskolai oktatás (továbbiakban: középfokú oktatás) keretében nappali tagozaton,

b)    2019. évben érettségit szerzett és iskolai rendszerű szakképzésben megvalósuló, állam által elismert technikusi szakképesítés (továbbiakban: technikus szakképesítés) megszerzése érdekében nappali tagozaton,

c)    2019. évben érettségit szerzett és iskolai rendszerű szakmai képzés (továbbiakban: szakképzés) keretein belül megvalósuló, állam által elismert szakképesítés megszerzése érdekében nappali tagozaton, (OKJ-s képzések)

d)    2019. évben érettségit szerzett és felsőoktatási intézmény szervezésében nappali tagozaton felsőoktatási szakképzésben (továbbiakban: felsőoktatási szakképzés)

            tanulmányokat folytat.

 

A pályázat benyújtásának egyéb feltételeiről a rendeletből tájékozódhatnak.

 

 

A pályázatok benyújtásának határideje:

1.)  Tablet                                        2019. szeptember 15.
2.)  Pénzbeli támogatás                    2019. szeptember 15.
3.)  LAPTOP                                   2019. szeptember 20.

 

A pályázat beadási határidejének elmulasztása jogvesztő!

 

A rendeletet a Polgármesteri Hivatal, a Közösségi Ház és Könyvtár hirdető tábláján, valamint Pétfürdő honlapján, a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Facebook oldalán olvashatják el.

 

Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal 13. számú irodájában, telefonon: 88/588-920/110-es melléken, Fülöp Ildikó ügyintézőnél lehet.

 

A pályázati adatlap letölthető Pétfürdő honlapjáról, vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 13. számú irodájában.


Pétfürdő, 2019. augusztus 23.


Szabóné Czifra Melinda

              jegyző

 

Közvetlen link a rendelethez:

/text/doc/text21028616121071/Hatalyositott_rendeletek/Tamogatasok/2_2015_II_25_tanulmanyi_osztondij_2019_01_26.pdf

 

Közvetlen link a pályázati adatlaphoz:

/text/doc/text21028616121071/Hatalyositott_rendeletek/Tamogatasok/tanulmanyi_osztondij_palyazati_adatlap__2019_januar_26-tol.docx

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hirdetmény

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által a Pétfürdő Strandfürdő fejlesztésének megvalósítására vonatkozó VE-09/KTF/04936/2019. ügyiratszámon indult előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatot hozott.


A fenti hirdetményt Pétfürdő Nagyközségben 2019. év augusztus hó 6. napján közzéteszem.


A határozatba helyben a Polgármesteri Hivatal (Pétfürdő, Berhidai út 6/C.) 6. számú irodájában lehet betekinteni ügyfélfogadási időben,

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő 9:30 – 11:30 és 12:30 – 16:15

Szerda 8:00 – 11:30 és 12:30 – 16:15

Péntek 8:00 – 12.00

 

valamint ITT OLVASHATÓ.


Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hirdetmény közzétételét követő 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához címzett, de a Veszprémi Járási Hivatalhoz (hivatali kapu megnevezés: VEJHKFT, KRID azonosítója: 346009700.) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (Eüsztv.) nevesített ügyfél az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton (https://epapir.gov.hu à Kormányhivatali ügyek à Környezet- és természetvédelmi feladatok à Veszprémi Járási Hivatal) köteles benyújtani a fellebbezést az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.


Pétfürdő, 2019. augusztus 6. 

Tisztelettel:


Szabóné Czifra Melinda sk.

jegyző

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A Huntsman Corporation Hungary Vegyipari Termelő-Fejlesztő Zrt., Pétfürdő Gyártelep, hrsz. 2387/7. számú telephelyén létesítendő új raktárépület építési engedélyéhez szükséges biztonsági jelentés, lakossági tájékoztató és közmeghallgatás közzétételéről szóló hirdetmény ITT OLVASHATÓ.


A Huntsman Corporation Hungary Vegyipari Termelő-Fejlesztő Zrt. Pétfürdői telephelyére vonatkozó Biztonsági jelentés  ITT OLVASHATÓ.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------F E L H Í V Á S


A Központi Statisztikai Hivatal megkeresése alapján a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre.


A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései:


1539 Munkareő-felmérés és kiegészítő felvételei

            1942 A lakosság utazási szokásai

            2003 Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata


Az összeírást a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A kijelölés matematikai-statisztikai módszertani alapokon véletlenszerűen kiválasztott. A válaszadás a kijelölt háztartásban élők számára önkéntes, kizárólag statisztikai célból történik.


További felvilágosítás kérhető munkanapokon H-CS: 800-1600 P: 800-1400 óra között, a +36-80-200-766 telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen.


Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatgyűjtések/Lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.


Polgármesteri Hivatal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET VÁLTOZÁSÁRÓL ITT OLVASHATÓ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pályázat

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvos munkakör betöltésére. A pályázati kiírás  ITT OLVASHATÓ.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


Tájékoztató a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutak fennmaradási engedélyezési eljáráshoz

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (jelenleg hatályban lévő) 29. § (7) bekezdése alapján:

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha

 1. a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és

 2. az engedély megadásának feltételei fennállnak.

   

  A tájékoztatást a fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatásához készítette hivatalunk.

  Az engedély nélkül fúrt, illetve ásott talajvízkutakat nem bejelenteni kell, hanem engedélyeztetni, fennmaradási engedélyt kell beszerezni. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) korm. rendelet alapján az elsőfokú hatósági eljárás jegyzői jogkörbe tartozik.

  A fennmaradási engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérelmeznie. A kérelmet benyújthatja a fentiek által meghatalmazott személy vagy szervezet is. 

   

  A jegyzői hatósági eljárás együttes feltételei az alábbiak:

 • csak talajvízkút ill. partiszűrésű ásott vagy fúrt kútra vonatkozik,

 • 500 m3/év vízhasználat alatt,

 • csak házi ivóvízigény és háztartási célú vízigény kielégítésére szolgálhat a vízhasználat,

 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,

 • magánszemély a kérelmező,

 • nem gazdasági célú vízigény.

  Amennyiben a létesítmény nem felel meg ezen feltételeknek, akkor a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

   

  A jegyzői hatáskörbe tartozó vízjogi engedélyezési eljárás megindításához az alábbiak szükségesek:

 • kérelem benyújtása (nyomtatványt biztosítunk),

 • tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentáció

A vízkivételt biztosító vízi-létesítmények engedélyezési eljárása a jelenleg hatályos szabályozás alapján 2018. december 31-éig mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

 Az engedélyezési eljárásba szakhatóságot csak abban az esetben kell bevonni, ha a kútból történő vízkivétel ivóvíz igény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál és azt nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Járási Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi és csak megfelelő vízminőség esetén adja meg szakhatósági hozzájárulását.

Az eljárás részleteiről pontos tájékoztatás a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Településüzemeltetési Csoportján vagy a jegyzőtől kérhető. Nyomtatvány szerkesztés alatt, hamarosan elérhető a fent említetteknél, illetve www.petfurdo.hu honlapon megtalálható lesz.

Pétfürdő, 2018. november 7.

 

                                                                                                          Szabóné Czifra Melinda

                                                                                                                        jegyző

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tisztelt Ebtartó!


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az összeírást az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban Átv.) 42/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján végzi, és jogosult kezelni az Átv. 42/A.§ (4) bekezdésében meghatározott adatokat (összeíró adatlap tartalmazza).


Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát, aki az ebösszeírást megelőzően a bejelentésnek eleget tett, az is köteles adatot szolgáltatni.


Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).


Az Ebösszeíró adatlap beszerezhető a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C), illetve letölthető a www.petfurdo.hu honlapról, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosítható.


Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

 • Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

 • Személyesen a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban

 • Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) a petionkormanyzat@upcmail.hu e-mail címre.


Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. november 15.


Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm.rendelet 17/B. § (10) bekezdése szerint a négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket szolgáltató állatorvosnál megjelöltetni.


A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója 2012. december 31-ig volt köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltoztatása miatt történő adatmódosítás díjmentes.


Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2018. november 15-ét követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül


Az ebösszeíró adatlap letölthető itt:  word formátumban

                                                           pdf formátumban

 


Pétfürdői Polgármesteri Hivatal


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tájékoztató településrendezési eszközök felülvizsgálatáról, partnerségi eljárásról.


Tájékoztató levél elérhető itt.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése


PROJEKT INFORMÁCIÓK: AZ ALÁBBI LINKRE KATTINTVA


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről


Tisztelt Ügyfeleink!


Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 1.§ 17. b) pontja értelmében a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles biztosítani ügyfelei részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét.


Az Eüsztv. 3.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét – az Eüsztv-ben meghatározott módon – elektronikusan intézze.


Az Eüsztv. 9.§ (1) bekezdés a), b) pontja értelmében 2018. január 1. napjától az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles.


Esetükben tehát az ügyek elektronikus intézése nem csak lehetőség, hanem kötelezettség.


Ennek kapcsán felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók (gazdálkodó szervezetek) kizárólag elektronikus úton indíthatnak adóigazgatási eljárást, valamint elektronikus úton kötelesek kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. (Ide nem értve a lakásszövetkezeteket, az adószámmal nem rendelkező alapítványt, egyesületet, továbbá a személyi jövedelemadó törvény szerinti egyéni vállalkozót, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában nem szerepel.) 


A természetes személy ügyfelek részére az elektronikus ügyintézés nem kötelező, a lehetőséget azonban biztosítani kell a részükre is.


Az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne az Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban: Portál), amely az önkormányzati ASP rendszerben működteti az elektronikus ügyintézést a portálon közzétett elektronikus űrlapok útján.


A Portál elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


Egyéb esetben az e-Papír szolgáltatás útján biztosítjuk az elektronikus ügyintézés lehetőségét, ahol szabadszöveges beadványokat juttathatnak el hivatalunkhoz.


Az e-Papír szolgáltatás elérhetősége: https://epapir.gov.hu/Az e-Papír szolgáltatás Ügyfélkapu regisztrációhoz kötött, a Portálon történő ügyintézés feltétele, hogy az ügyfél KAÜ-n (Központi Azonosítási Ügynök) keresztül igénybe vehető elektronikus azonosítási szolgáltatások valamelyikével azonosítsa magát.


Ezen azonosítási szolgáltatások az alábbiak lehetnek:

- Ügyfélkapus azonosítás (Ügyfélkapu)

- Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (Telefonos azonosítás)

- Tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány (E-szig.-azonosítás).


A Portálon Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások:


Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-s azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.


Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.


Ügyindítás


Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be. 


Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele


A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban regisztrációhoz kötöttek. Az azonosítás a KAÜ igénybevételével történik. Az első belépéskor létrejön az ASP elektronikus ügyfél személyes fiókja, amelyben személyre szabott beállítások és adatok adhatók meg. Ezek később módosíthatók.


Az ASP központ ügyféloldali szolgáltatásai a Portálon keresztül vehetők igénybe. Az ügyfeleknek ki kell választaniuk, hogy melyik, az ASP központhoz csatlakozott településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket. Az ügyfelek számára nyújtott ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet.


Részletes tájékoztató a Portálról: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato


Böngészőprogram, internet hozzáférés


Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.

 


Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által a Portálon publikált, elektronikusan benyújtható űrlapok:


Adóügyek:

BEVALLÁS ELŐREHOZOTT HELYI ADÓRÓL

ÁLTALÁNOS ADÓIGAZOLÁS KÉRELEM

MEGKERESÉS KÖZTARTOZÁS BEHAJTÁSÁRA

KÉRELEM KÖLTSÉGMENTESSÉG ENGEDÉLYEZÉSÉNEK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ KÖRÜLMÉNYEK IGAZOLÁSÁRA

EGYSZERŰSÍTETT RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM

KÉRELEM ADÓFELFÜGGESZTÉSRE

MEGHATALMAZÁS ÖNKORMÁNYZATI ADÓÜGYEKBEN

ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

NYILATKOZAT AZ ADÓMENTESSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

TÚLFIZETÉS ÁTVEZETÉSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI KÉRELEM

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

ADATBEJELENTÉS AZ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

KOMBINÁLT ÁRUSZÁLLÍTÁS BEJELENTÉSE

ADATBEJELENTÉS A GÉPJÁRMŰADÓRÓL

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS, IDEIGLENES JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS, ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG, 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. ÉVRE

HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉS BEVALLÁS

BEJELENTÉS DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS TULAJDONJOGÁRÓL, TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRŐL

TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVALLÁS

ADATBEJELENTÉS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS


Általános és egyéb igazgatási ügyek:

ADÁS-VÉTELI VAGY HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM, BEJELENTÉS


Anyakönyvi ügyek:

ANYAKÖNYVI KIVONAT KIÁLLÍTÁSI KÉRELEM


Hagyatéki ügyek:

ADATSZOLGÁLTATÁS HAGYATÉKI LELTÁRHOZ


Ipar-kereskedelem-szálláshely szolgáltatás:

ADATSZOLGÁLTATÁS NEM ÜZLETI SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN

SZÁLLÁSHELY MEGSZŰNÉSÉNEK BEJELENTÉSE

SZÁLLÁSHELY NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÉRELEM, BEJELENTÉS

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM ÜZLETKÖTELES TERMÉK FORGALMAZÁSÁHOZ

BEJELENTÉS NEM ÜZLETKÖTELES TERMÉK FORGALMAZÁSÁRÓL

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY VISSZAVONÁSI KÉRELEM


Szociális igazgatás:

KÖZTEMETÉSI KÉRELEM


Településüzemeltetési ügyek:

KÖZTERÜLET, KÖZÚT ELTÉRŐ HASZNÁLATA IRÁNTI KÉRELEM

 


Pétfürdői polgármesteri hivatal


 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK

a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság megbízásából

(a tájékoztatók letölthetők a címre kattintva)


Tudnivalók a szén-monoxidról 

Fontos tudnivalók a kéményseprésről 

Előzzük meg a kéménytüzeket 

A szabadtéri égetés szabályai-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


H i r d e t m é n y

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Egészségügyi Igazgatási Főosztály áthelyezte a rehabilitációs medicina alaptevékenységek (szakmakód 2200, progresszivitási szint: I., II., III.) szakmához tartozó ellátási területeket az alábbi módon:

Rehabilitációs medicina alaptevékenységek (szakmakód:2200) FEKVŐBETEG ELLÁTÁS:

Berhida, Ősi, Öskü, Pétfürdő, Tés, Várpalota település a Csolnoky Ferenc Kórház ellátásából átkerül a Szent Donát Várpalota Kórház területi ellátásába.

Vilonya, Jásd település a Zirci Erzsébet Kórház – Rendelőintézet ellátásából átkerül a Szent Donát Várpalota Kórház területi ellátásába.

Rehabilitációs medicina alaptevékenységek (szakmakód:2200) JÁRÓBETEG ELLÁTÁS

Berhida, Ősi, Öskü, Pétfürdő, Tés, Várpalota, Vilonya település a Csolnoky Ferenc Kórház ellátásából átkerül a Szent Donát Várpalota Kórház területi ellátásába.

Jásd település a Zirci Erzsébet Kórház – Rendelőintézet ellátásából átkerül a Szent Donát Várpalota Kórház területi ellátásába.

Pétfürdő, 2017. július 27.


Tisztelettel:

Szabóné Czifra Melinda sk.

jegyző

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Térfigyelő kamerarendszer elhelyezéséről és működtetéséről szóló tájékoztató itt olvasható.------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HIRDETMÉNY


 

A GEOSAN Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1112 Budapest, Olt utca 31/A., Pétfürdői Vegyipari Technológiai Fióktelepére (8105 Pétfürdő-gyártelep, Pf.: 428., hrsz.: 2387/2.) vonatkozó alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem egységes szerkezetű biztonsági jelentésének védendő adatokat nem tartalmazó változatának közzétételéről. A jelentés anyaga tömörített formában letölthető innen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HIRDETMÉNY

 


A PETROTÁR Kőolajterméktároló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:1143 Budapest, Besnyői u. 13.), Pétfürdő, Cseri u. 21. szám alatti telephelyére vonatkozó alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem egységes szerkezetű biztonsági elemzésének védendő adatokat nem tartalmazó változatának közzétételéről.

A BIZTONSÁGI ELEMZÉS NYILVÁNOS VERZIÓJA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Lakossági tájékoztató a lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről

Letölthető itt 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a lakóházak energetikai felújításának támogatásáról szóló 7/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete

 

alapján pályázat útjánvissza nem térítendő támogatás igényelhető a pétfürdői lakóingatlanok legalább egy energetikai kategóriával történő javulását eredményező – de legalább a B kategóriát elérő – felújításához.

 

A támogatást természetes személyek, lakásszövetkezetet és társasházak igényelhetik.

 

A pályázat folyamatosan benyújtható az évente rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. A pályázat benyújtása előtt megkezdett kivitelezéshez a támogatás nem igényelhető.

 

A támogatás mértéke

a) társasházak esetén a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 33 %-a,     de legfeljebb 600.000,- Ft/lakás

b) a családi házak esetén a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség  40 %-a, de legfeljebb 1,2 millió Ft/lakás.

 

Támogatható felújítások:

 

a) Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje abban az esetben, ha a beruházással érintett lakóépület, illetve társasházak esetében a külön tulajdonba tartozó lakás fűtési rendszere és/vagy annak hőleadói elkülönítetten szabályozhatók, és az energiaköltségek fogyasztással arányos módon történő elszámolása megoldott, illetve abban az esetben, ha a beruházás magában foglalja az előző feltételek teljesítését.


b) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése. Támogatható minden olyan beavatkozás, emely az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne.


c)  Homlokzatok, födémek, falak, lábazatok, tetőteret határoló szerkezetek hőszigetelése abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan, illetve a társasházak esetén a külön tulajdonba tartozó lakás fűtési rendszere, és/vagy annak hőleadói elkülönítetten szabályozhatók, és az energiaköltségek fogyasztással arányos módon történő elszámolása megoldott.


d) Meglévő hagyományos energiaforrással működtetett fűtési és használati melegvíz rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása.


e) Hővisszanyerős szellőzési rendszer létesítése.


f) A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítése.

 

 

Az önkormányzati rendelet és mellékletei pdf formátuman letölthetők itt

A pályázati adatlap word formátumban letölthető itt 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2016. évi közterületi elnevezések

 

Az elnevezés hatálya

A közterületi ingatlan

helyrajzi száma és művelési ága

elnevezése és jellege

2016. március 1.

2367/2 hrsz-ú "kivett helyi közút"

Strand liget

2016. március 1.

2367/3 hrsz-ú "kivett helyi közút"

Gesztenye sor

2016. május 1.

1929 hrsz-ú "kivett helyi közút"

Kis köz

2016. május 1.

2297/37 hrsz-ú "kivett közpark"

Szent István park

2016. május 1.

2259/15 hrsz-ú "kivett közterület"

Horizont tér


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KÖZBESZERZÉSEK


2016. évi közbeszerzési eljárásokKbt. 113. §-a szerinti (összefoglaló tájékoztatással megindított) eljárások:Pétfürdő, Fürdő-forráscsoport foglalása

  írásbeli összegezés

  szerződés


 

- Pétfürdőn járda felújítási munkák II. ütem

  írásbeli összegezés

  szerződés

 


- Járda felújítási munkák 2016-ban Pétfürdőn

  írásbeli összegezés

  szerződés

 


- Térfigyelő-kamerarendszer kiépítése és üzembe helyezése Pétfürdőn

  írásbeli összegezés

  szerződés

  szerződésmódosítása

 


- A pétfürdői Horváth István Általános Iskola (8105 Pétfürdő, Hősök tere 1.) épületében konyha, ebédlő kialakítása, vizesblokkok, öltözők és világítás felújítása.

  írásbeli összegezés

  szerződés
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015. évi statisztikai összegezés


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


2015. évi közbeszerzési eljárások
- Eljárást megindító felhívás: Pétfürdőn járdák építési munkáinak kivitelezése 2015-ben (KÉ 13339/2015.)


  - Tájékoztató az eljárás eredményéről  (KÉ 20096/2015.)

    Megkötött szerződés- Eljárást megindító felhívás: A pétfürdői Állomás utca út és járda építési, valamint a Berhidai úton kapubejárók és buszöböl kialakítási munkái (KÉ 7791/2015.)

 - Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 15705/2015)

   Megkötött szerződés
Eljárást megindító felhívás: A pétfürdői Horváth István Általános Iskola épületének világítás korszerűsítése (KÉ 7823/2015.)

  - Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ.13031/2015.)

    Megkötött szerződés
Eljárást megindító felhívás: Pétfürdőn az Ifjúsági tó mellett parkoló kialakítása (KÉ 5961/2015.)


 - Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ. 12190/2015.)


   Megkötött szerződés


 - Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ. 15711/2015.)


   Szerződés módosítása
- Eljárást megindító felhívás: Pétfürdőn a Berhidai u. 2. környéke környezetrendezési munkáinak kivitelezése (KÉ 26084/2014.)


 - Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 5504/2015.)


  Megkötött szerződés


 - Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ 7104/2015.)


   Szerződés módosítása


Kbt. 122/A. §-a szerinti eljárások: 


Pétfürdői új Polgármesteri Hivatal irodabútorainak beszerzése, helyszínre szállítása és a használatbavételhez szükséges helyszíni szerelése.

Írásbeli összegezés

Megkötött szerződésPétfürdői új Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ épületének klímaszerelési munkái

Írásbeli összegezés

Megkötött szerződésPétfürdő közigazgatási területén belül zártláncú CCTV rendszer megvalósítása, kivitelezése

Írásbeli összegezés   (eredménytelen eljárás)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2014. évi statisztikai összegezés  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2014. évi közbeszerzési eljárások- Eljárást megindító felhívás: Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai úton járda felújításának kivitelezése (KÉ 13964/2014.)  


- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KE 19927/2014.)


   Megkötött szerződés   

 - Eljárást megindító felhívás: Pétfürdőn a Babits, Bocskai és Fazekas Mihály utcai járdák felújításának kivitelezése   (KÉ 9930/2014.)

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 14718/2014.)

  Megkötött szerződés

  - Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ 21755/2014.)

  Szerződés módosítása


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2013. évi statisztikai összegezés  


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

2013. évi közbeszerzési eljárások

 

 

- Eljárást megindító felhívás: Pétfürdői járdák és térburkolatok készítése (KÉ 12670/2013.)

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 18258/2013.)

  Megkötött szerződés

 

 

- Eljárást megindító felhívás: A pétfürdői Sugár út napelemes szigetrendszerű közvilágítás hálózatának kiépítése (KÉ 9990/2013.) 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 18247/2013.)

  Megkötött szerződés

 

  

- Eljárást megindító felhívás: Pétfürdő, Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ építése (KÉ 7653/2013.)

 

  Előzetes vitarendezési kérelem - Cserkúti Generál Kft.

 

  Előzetes vitarendezési kérelem - Polip 2001 Kft.


  Közbeszerzési Döntőbizottság határozata


- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 21669/2013.)


  Megkötött szerződés

  

 - Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ 27240/2014.)


   Szerződés módosítása

 

 - Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ 10613/2015.)


   Szerződés módosítása
- Eljárást megindító felhívás: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár színházterem, könyvtár szellőzés és hűtés kialakítása (KÉ 7664/2013.) 

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 13105/2013.)

 

  Megkötött szerződés

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2012. évi statisztikai összegezés  

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2012. évi közbeszerzési eljárások

 

- Eljárást megindító felhívás a pétfürdői belterületi utak építésére, felújítására 2012-ben (KÉ 13930/2012.)

 

- Tájékoztató az eljárás eredményéről (KÉ 18047/2012.)

 

- Tájékoztató a szerződés módosításáról (KÉ 19668/2012.)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

- 166/2016.(IV.28.) számú képviselő-testületi határozattal megállapított - 2016. május 1-től hatályos - közbeszerzési szabályzat letölthető itt

 - 288/2012.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozattal megállapított  - 2012. szeptember 1-től 2016. április 30-ig hatályos - közbeszerzési szabályzat letölthető itt

 

Az Önkormányzat és a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:

Cím: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.                Telefon: 06 88 588-910 (recepció - valamennyi mellékszám kapcsolása)

E-mail: petionkormanyzat@upcmail.hu                          06 88 787-919 (Titkárság)

           petijegyzo@upcmail.hu                           Fax:  06 88 588-930

Ügyfélfogadás: hétfőn: 9.30 – 11.30 és 12.30-16.15 óra között; szerdán: 8.00 -11.30 és 12.30-16.15 óra között; pénteken: 8.00 – 12.00 óra között.