English   Deutsch
A település
Községháza
Élethelyzetek,
ügyleírások
Online Újság
Intézmények
Társadalmi szervezetek
Hirdetőtábla
Kultúra / szórakozás
Szolgáltatások
Internetes
Önkormányzati
Jogtár Rendszer
Külső tartalom

Felhasználó:
Jelszó:

 


ÖNKORMÁNYZATI 

VÁLASZTÁSOK 

2019


--------------------------------

HIVATALOS HIRDETMÉNYEK


  --------------------------------


Munkaterv szerinti következő képviselő-testületi ülés:

 2019. augusztus 29-én.


--------------------------------

HATÁLYOS RENDELETEK 

a "Hirdetőtábla - Aktuális rendeletek" menüpontjában és a Nemzeti Jogszabálytárban

--------------------------------
Elektronikus ügyintézés indítása itt vagy a fenti képre kattintva

Felhasználói útmutató elektronikus ügyintézésheze-Papír szolgáltatás indítása itt vagy a fenti képre kattintva

e-Papír Felhasználói Kézikönyv---------------------------------


---------------------------------


Filmforgatási célú közterület használat 2018. évi díjai


---------------------------------

PÉTFÜRDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

a Facebookon


 

 

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

A lakossági tájékoztató kiadvány letölthető itt

---------------------

 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

III. Gazdálkodási adatok  


Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve 


--------------------------

A nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések közététele: 

 

2018. évi     2017. évi 

2016. évi     2015. évi   

2014. évi     2013. évi    

---------------------------------


Nyilvántartások

Kereskedők  és működő üzletek nyilvántartása  

Szálláshelyek nyilvántartása  

Telephelyek nyilvántartása  

(Letölthető nyomtatványok a 'Községháza/Nyomtatványok' menűpont alatt.)

  

---------------------------------

Közérdekű adatigénylés


TÁJÉKOZTATÓ a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap

kitölthető word formátumban  

 ---------------------------------

Pétkomm Kft.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Melléklete


----------------------------------

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja


----------------------------------

 


 


Pétfürdő Nagyközség szennyvíztisztításának fejlesztése

PROJEKT INFORMÁCIÓK 


 
Kezdőlapnak választElküldöm ezt az oldal egy barátomnakHozzáadás a kedvencekhezOldaltérképImpresszum 2019. augusztus 21. 00:38 Sámuel, Hajna  

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019.


A Helyi Választási Iroda vezetője 2019. augusztus 8-án kelt, PTF/3173-13/2019. számú határozatában megállapította a Pétfürdő településen egyéni listás valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát.

Pétfürdő településen 

       - polgármesterjelölt az, akit legalább 117,

       - egyéni listás képviselőjelölt az, akit legalább 39

pétfürdői választópolgár jelöltnek ajánlott.

A határozat ITT OLVASHATÓ!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Választópolgárok!           

 

A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2019. október 13-ára (vasárnapra) tűzte ki.

 

A pétfürdői választópolgárok a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságoktól 3 db szavazólapot fognak kapni:

- 1 db egyéni listás szavazólapot, melyen a listán szereplő jelöltek számától függetlenül érvényesen maximum 6 főre szavazhatnak;

- 1 db polgármesteri szavazólapot, melyen a szavazólapon szereplő jelöltek számától függetlenül érvényesen csak 1 főre szavazhatnak;

- 1 db megyei közgyűlési szavazólapot, melyen a pártok és egyéb társadalmi szervezetek által állított listák közül érvényesen csak 1 listára szavazhatnak.

 

Településünkön az egyéni listás rendszerben tehát 6 fő képviselő és 1 fő polgármester választható meg, így az új képviselő-testület is 7 tagú lesz.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése, illetve (3) bekezdésének a.) pontja szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a; polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 

Pétfürdőn a szükséges ajánlások számáról 2019. augusztus 8-án a Választási Iroda Vezetője közleményt bocsájt ki.

 

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán valamint a helyi népszavazáson választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá aktív választójoga van a menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyeknek is.

 

Minden szavazásra jogosult választópolgár automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti település szavazóköri névjegyzékére. Az a választópolgár, aki a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal tartózkodási helyet létesített (és annak érvényessége a szavazás napjáig folyamatosan fennáll), átjelentkezéssel tartózkodási helyén szavazhat. Tehát, aki

 

2019. június 26-a előtt, illetve június 26-án létesített tartózkodási helyet, és az 2019. október 13-án érvényes,

 

az szavazhat a lakcímet is igazoló hatósági bizonyítványon lévő tartózkodási helyén, amennyiben azt szeretné, és átjelentkezik.

 

A névjegyzékbe történő felvételről (mely automatikus) a Nemzeti Választási Iroda küldi az értesítőt a választópolgárok lakcímére 2019. augusztus 7. és augusztus 23. napja között.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelöltként indulhat a központi névjegyzékben szereplő 


 • minden nagykorú magyar állampolgár, valamint

 • az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára.

 • a választáson a képviselő-jelölt, valamint a polgármester-jelölt

       párt jelöltjeként,

       egyesület jelöltjeként, vagy

       független jelöltként

  indulhat.

   

  Képviselőjelöltet - Polgármesterjelöltet ajánlani csak a Helyi Választási Iroda által kiadott, sorszámmal és hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott ajánlóíven lehet.

   

  Az ajánlóívek igénylése

   

  Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi választási bizottság /Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű, "Ajánlóív igénylése" formanyomtatvány szolgál, amely letölthető ITT, illetve a www.valasztas.hu oldalon - Nyomtatványok a választási eljárásban menüpontban -, valamint a Polgármesteri Hivatalban, a Helyi Választási Irodától igényelhető. Az igénybejelentőt az indulás helye szerinti helyi választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja.

   

  Az ajánlóívet csak olyan választópolgár részére lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.

   

  Jogszabályba ütközik az ajánlóív iránti igény, és emiatt nincs mód az ajánlóívek kiadására amennyiben az igény benyújtásakor:

   

 • a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele még nem emelkedett jogerőre,

 • a jelöltként indulni szándékozónak nincs választójoga,

 • korábban fogadott olyan jelölést, amely összeférhetetlen jelenlegi jelölésével.

   

  A választópolgár az egyéni listás jelöltséggel egyidejűleg ugyanazon településen egy polgármesteri és a települést magában foglaló megyében egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.

   

  Az ajánlóív igénylő nyomtatványon meg kell adni az igényelt ajánlóívek darabszámát. Ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.

   

  Az ajánlóívek átvétele

   

  A helyi választási iroda a jogszabály szerint legkorábban 2019. augusztus 24-én (szombaton) adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

   

  Az ajánlóíven szerepel a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, valamint a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye. Közös jelölt esetén a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét feltünteti. A választási iroda sorszámmal és hitelesítő bélyegzővel látja el az ajánlóíveket.

   

  Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

   

  Az ajánlóívek átvételére jogosult:

   

 • a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,

 • az ajánlóív igénylésére szolgáló A4 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy,

 • a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:

   

 1. törvényes képviselő(k), azaz aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője,

 2. a P3 nyomtatvány "Jelölő szervezet bejelentése" 10. pontjában feltüntetett személy,

 3. az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott, az adott településre kiterjedő illetékességgel eljárni jogosult személy,

 4. az a)-c) pont szerinti személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy.

   

  Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával.

   

  Az ajánlások gyűjtése

   

  A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének és anyja nevének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

   

  A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

   

  Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

  • az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

  • tömegközlekedési eszközön,

  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,

  • egészségügyi szolgáltató helyiségében,

  • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.


   Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

 •  

  Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

   

  A választásra jelöltet/listát ajánlani 2019. szeptember 9-ig lehet. E nap egyben a jelöltek bejelentési határideje is.

   

  Jelölt bejelentése

   

  Mind az egyéni listás jelöltet, mind pedig a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon, azaz: 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes (az indulás helye szerinti) helyi választási bizottságnál (Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban).

   

  A jelölt bejelentésére az E2 jelű, "Egyéni jelölt bejelentése" nyomtatvány szolgál, amely letölthető ITT, illetve a www.valasztas.hu oldalon – Nyomtatványok a választási eljárásban menüpontban -, valamint a Polgármesteri Hivatalban, a Helyi Választási Irodától igényelhető.

  Az E2 nyomtatványhoz csatolni lehet a jelölt arcfényképét is, ha hozzájárul annak a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez. Ebben az esetben azt JPEG kiterjesztésű, 240×340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni és a fájlt az alábbiak szerint kell elnevezni: "a jelölt személyi azonosítója_foto".

   

  A helyi választási irodához az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig. Az ajánlást nem tartalmazó ajánlóívet legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell visszaszolgáltatni.

   

  Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni, amelynek mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A bírság a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár esetén a választópolgárt, jelölő szervezet jelöltje esetében a jelöltet állító jelölő szervezetet, közös jelöltállítás esetén a jelöltállításban részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.

   

  Az ajánlások ellenőrzése

   

  A leadott ajánlásokat a választási iroda 3 napon belül ellenőrzi.

  Az ellenőrzés során a független jelölt, vagy a jelöltet állító szervezet képviselője jelen lehet, de az ellenőrzés folyamatát nem zavarhatja.

   

  Az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele

   

  A jogszabályi feltételeknek megfelelő bejelentés esetén az egyéni listás és a polgármester jelöltet a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentésétől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

  Ha a helyi választási bizottság az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja a jelölt nyilvántartásba vételét, a független jelölt, vagy a jelölő szervezet 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig pótlólag újabb ajánlásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A4 nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.

   

  Az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt a jelölésről 2019. október 12-én 16.00 óráig lemondhat az L7 jelű, "Jelölt lemondásának bejelentése" formanyomtatványon.

  A nyomtatvány letölthető ITT, illetve a www.valasztas.hu oldalon - Nyomtatványok a választási eljárásban menüpontban -, valamint a Polgármesteri Hivatalban, a Helyi Választási Irodától igényelhető.

  A lemondó nyilatkozatot a helyi választási irodához kell eljuttatni személyesen vagy meghatalmazott által.

   

  A SZAVAZÁS

   

  A szavazás 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig tart.

   

  A választópolgár személyesen, lakóhelyén, a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítésben megjelölt szavazókörben szavazhat.

   

  Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített és a szavazás napján is a tartózkodási helye szerinti településen tartózkodik, átjelentkezéssel a lakóhelye helyett a tartózkodási helyén szavazhat.

  Átjelentkezni 2019. október 9-én 16-ig lehet személyesen a lakóhelye szerinti választási irodán - Berhidai út 6/C. - leadott kérelemmel vagy a www. valasztas.hu honlapon keresztül benyújtott elektronikus kérelemmel lehet.

  A kitölthető és kinyomtatható kérelem minta a http://www.valasztas.hu internetes oldal "LETÖLTHEZŐ NYOMTATVÁNYOK" menüpontjából letölthető.

   

  Személyes tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához fordulhatnak, amelynek elérhetősége:

   

  Székhely: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

  Telefon: +36/30 9576 454 vagy +36 30 3505975  

  E-mail: petijegyzo@upcmail.hu

   

  Vezető:       Szabóné Czifra Melinda jegyző

  Helyettese:  Terbéné Szabolcsi Györgyi hatósági csoportvezető

   


   

  Szabóné Czifra Melinda

  a Helyi Választási Iroda vezetője

------------------------------------------------------------------------------------------------------


A Helyi Választási Iroda vezetője 2019. február 11-én kelt, PTF/668/2019. számú határozatában a Pétfürdő településen egyéni listás rendszerben megszerezhető képviselői mandátumok számát 6 főben állapította meg.

A határozat letölthető itt. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pétfürdő településen működő


Helyi Választási Iroda (HVI) székhelye:

Pétfürdői Polgármesteri Hivatal

8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.


A HVI vezetője: Szabóné Czifra Melinda jegyző

telefon: 88/787-919/105

Fax: 88/ 588-930

E-mail: petijegyzo@upcmail.hu


Jogi helyettes: Terbéné Szabolcsi Györgyi

(névjegyzék vezetése, névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek, értesítők)

telefon: 88/787-919/102

E-mail: terbenegyorgyi@upcmail.hu


Névjegyzék vezetése, névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek, értesítők:

Rózsás Tünde Tímea

telefon: 88/787-919/107

E-mail: petionkormanyzat@upcmail.hu


Informatika: Fehér Roland

Telefon: 88/787-919/104

E-mail: feherroland@upcmail.hu


Pénzügy: Gáspár Júlia

Telefon: 88/787-919/115

E-mail: petionkormanyzat@upcmail.hu------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    

EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

2019. május 26.

Információk a Nemzeti Választási Iroda honlapján.

www.valasztas.hu/ep2019

Helyi szavazóköri jegyzőkönyvek adatai
------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                 

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK
2018. április 8.


Információk a Nemzeti Választási Iroda honlapján.

www.valasztas.hu/ogy2018

Helyi szavazóköri jegyzőkönyvek adatai------------------------------------------------------------------------------------------------------ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
2014. október 12.

 

39/2014.(X.13.) HVB határozat a települési önkormányzati képviselők választása eredményének megállapításáról


38/2014.(X.13.) HVB határozat a polgármester-választás eredményének megállapításáról


(a határozatok és az azok mellékletét képező jegyzőkönyvek letölthetők a határozat számára kattintva)


Megválasztott polgármester: 


Horváth Éva független jelölt


Megválasztott települési önkormányzati képviselők:


Dombi Norbert      FIDESZ-KDNP

Farkas László        független jelölt

Láng Géza              független jelölt

Miskolczi Ferenc   független jelölt

Nagy Zsolt              független jelölt

Pintér Csaba          FIDESZ-KDNP 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pétfürdői szavazókörök száma, címe és területi beosztása 


1-5.  szavazókörök körzetleírása 

 


 

Az Önkormányzat és a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:

Cím: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.                Telefon: 06 88 588-910 (recepció - valamennyi mellékszám kapcsolása)

E-mail: petionkormanyzat@upcmail.hu                          06 88 787-919 (Titkárság)

           petijegyzo@upcmail.hu                           Fax:  06 88 588-930

Ügyfélfogadás: hétfőn: 9.30 – 11.30 és 12.30-16.15 óra között; szerdán: 8.00 -11.30 és 12.30-16.15 óra között; pénteken: 8.00 – 12.00 óra között.